onsdag 1. januar 2014

Takk til 2013 og....

 
 Måtte selvfølgelig
starte det nye året med
 
 
flytte om...
Kjøkkensofaen er nå
flyttet til spisestua.
 

 
Her kommer et til-
bakeblikk av 2013.
  


 
Takk for det gamle og
velkommen til det nye...