lørdag 25. mai 2013

Utelunsj i sola...

Mamma, det ligger en blomst
på tarllerken min! ?