lørdag 21. april 2012

Loppis


 Tørr nesten ikke å skrive prisen
på dette bordet med to stoler.


 Du vil ikke tro meg! 200kr har
jeg betalt for dette.....


 Det går bare ikke å takke nei
til et tilbud som dette...
Jeg har en her hjemme som bare
sukker og rister på hodet.


 "har ikke vi snart nok....!"