onsdag 7. mars 2012

Tømmersjel

Huset vårt er et gammelt
 tømmer hus,

men den eneste veggen vi kunne
bevare var her på gangen.

 På vær sin side av gangen ligger
vaskerommet og badet vårt.
Nå skal vaskerommet innredes med
skaper og benker.

 Og siden gangen ikke har
hatt hoved fokus når vi
 flyttet inn i juli.
 Går den mot lyseretider nå
som vaskerommet skal ta over
mye av våre klær og sko.


Gleder meg....