tirsdag 6. mars 2012

Egg, vinger og gamlekort...

fra Bergli gård...